Aktuálne dianie v našej obci

Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Liptovský Ondrej

Vážení spoluobčania, obec Liptovský Ondrej pripravuje na roky 2019 - 2023 dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu...

Otvoriť príspevok

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ konaného dňa 19.12.2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce.

Otvoriť príspevok

Domáca opatrovateľská služba

Propagačný materiál

Otvoriť príspevok

Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej na roky 2020 - 2022

Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej na roky 2020-2022

Otvoriť príspevok

VZN o poskytovaní sociálnych služieb

VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš