Aktuálne dianie v našej obci

Povolenie na výrub stromov - ROZHODNUTIE

Rozhodnutie na výrub stromov v počte 1ks na pobrežnom pozemku Konský potok

Otvoriť príspevok

Kalendár - vývoz TKO a Plastov pre kalendárny rok 2020

Otvoriť príspevok

Rozhodnutie stavebného povolenia MŠ

Otvoriť príspevok

Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Liptovský Ondrej

Vážení spoluobčania, obec Liptovský Ondrej pripravuje na roky 2019 - 2023 dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu...

Otvoriť príspevok

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ konaného dňa 19.12.2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce.

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš