Aktuálne dianie v našej obci

Programový rozpočet obce Liptovský Ondrej

Programový rozpočet na roky 2020-2022

Otvoriť príspevok

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 29.11.2019 o 18:00 hod. Program v prílohe.

Otvoriť príspevok

Stavebné povolenie - Splašková kanalizácia obec Konská

Stavebné povolenie na výstavbu splaškovej kanalizácie obce Konská - Verejná vyhláška

Otvoriť príspevok

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo konaného dňa 25.10.2019

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 25.10.2019 o 19:00 hod. v kancelárii starostu obce. Program zasadnutia je v prílohe.

Otvoriť príspevok

Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Orálna vakcinácia líšok proti besnote bude vykonaná letecky v dňoch od 7.10.20419 do 20.10.2019. Bližšie informácie v prílohe.

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš