Aktuálne dianie v našej obci

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Liptovský Ondrej

Voľba hlavného kontrolóra obce dňa 25.06.2021. Bližšie informácie v prílohe.

Otvoriť príspevok

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 25.06.2021 o 19:00 hod. obce Liptovský Ondrej.

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 25.06.2021 o 19:00 hod. v kancelárii starostu obce Liptovský Ondrej.

Otvoriť príspevok

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

v prílohe - oznámenie o vyhlásení Času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom...

Otvoriť príspevok

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriky dňa 09.06.2021

Dňa 09.06.2021 od 07:30 hod. do 16:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v obci Liptovský Ondrej, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Otvoriť príspevok

Certifikát za množstvo triadeného odpadu za rok 2020

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš