Aktuálne dianie v našej obci

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 30.11.2018 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce. Program zasadania OZ je v prílohe.

Otvoriť príspevok

Verejná vyhláška - napojenie nových rodinných domov

R O Z H O D N U T I E ( STAVEBNÉ POVOLENIE), p o v o ľ u j e. Druh: inžinierska stavba Účel: bude zrealizovaná pre potreby napojenia nových...

Otvoriť príspevok

Verejná vyhláška - realizácia optických sietí

Oznámenie nariadenia ústneho pojednávania na stavbu Realizácia optických sietí LM-1 Liptovský Mikuláš, obce Liptovský Ondrej, Jakubovany, Konská ' na pozemkoch v...

Otvoriť príspevok

Voby 2018

Vážení voliči,  ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili volieb 2018 a za Vaše hlasy, ktoré ste nám dali. Výsledky komunálnych volieb 2018:...

Otvoriť príspevok

Voľby 2018

Počty voličov a volebné okrsky.

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš