Aktuálne dianie v našej obci

Oslavy výročia SNP

Oslavy výročia SNP Dňa 29. 08.2018 Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce Vás srdečne pozýva na oslavu SNP. Program: 15:00 hod. výstava zbraní z II...

Otvoriť príspevok

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Otvoriť príspevok

Správa nezávislého audítora

Otvoriť príspevok

Štatút obce Liptovský Ondrej

Otvoriť príspevok

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Pozvánka na OZ konaného dňa 27.7.2018 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program zasadania je v prílohe.

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš