Aktuálne dianie v našej obci

Správa nezávislého audítora

Otvoriť príspevok

Štatút obce Liptovský Ondrej

Otvoriť príspevok

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Pozvánka na OZ konaného dňa 27.7.2018 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program zasadania je v prílohe.

Otvoriť príspevok

Ochrana osobných údajov - GDPR

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov - v prílohe

Otvoriť príspevok

Voľné pracovné miesta k 20.7.2018

Voľné pracovné miesta k 20.7.2018 v prílohe.

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš