Aktuálne dianie v našej obci

Súťaž Kniha Liptova 2017

Liptovská knižnica G.F.Belopotockého v Liptovskom Mikuláši aj v tomto roku vyhlásila súťaž Kniha Liptova 2017 o najkrajšiu knihu Liptova. Do súťaže je...

Otvoriť príspevok

Vynášanie Moreny 2018

Zvyky v obci. K významným zvykom jarného obdobia v našej obci patrí vynášanie slamenej figuríny oblečenej do ženských šiat (Morena). Bola symbolom zimy a smrti. Jej...

Otvoriť príspevok

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo konaného dňa 23.2.2018

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo konaného dňa 23.2.2018 o 18:00 hod. Program v prílohe.

Otvoriť príspevok

Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia

Obec Liptovský Ondrej ako príslušný stavebný úrad podľa § 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov...

Otvoriť príspevok

Fašiangový deň

Tradičný fašiangový pochod masiek, ochutnávka zabíjačkových špecialít, detský ples, pochovávanie basy a fašiangová zábava, dňa 10.2.2018 v Liptovskom Ondreji....

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš