Aktuálne dianie v našej obci

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 28.05.2021 o 19:00 hod. v kancelárii starostu obce. Program OZ v prílohe. V prílohe aj vyjadrenie audítora k ročne účtovnej...

Otvoriť príspevok

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 19.05.2021 a 21.05.2021

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od...

Otvoriť príspevok

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 12.05.2021 08:00 do: 12.05.2021 14:00 v obci

Podrobnosti o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny sú uvedené v prílohe.. s pozdravom Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská...

Otvoriť príspevok

Oznámenie o registrácii chovu hospodárskych zvierat

Otvoriť príspevok

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriky dňa 11.05.2021

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriky dňa 11.05.2021. Podrobnosti v prílohe.

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš