Aktuálne dianie v našej obci

Zverejnenie osobitného zreteľu

Obec Liptovský Ondrej zverejňuje zámer prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa - ostatné údaje v prílohe.

Otvoriť príspevok

Plán výstavby ďalších bytoviek

Plán výstavby ďalších bytoviek - obytný okrsok v časti obce "Kruh". V prílohe ja situačný plán umiestnenia bytoviek.

Otvoriť príspevok

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ, program zasadnutia je v prílohe.

Otvoriť príspevok

CERTIFIKÁT - triedený komunálny odpad

Otvoriť príspevok

Predchádzanie domácemu násiliu

Predchádzanie domácemu násiliu

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš