Aktuálne dianie v našej obci

Oznámenie o konaní volieb - sociálny podnik

Oznámenie o konaní volieb a výzva na predloženie kandidátky na členov poradného výboru a žiadostí na zapísanie do zoznamu voličov. Bližšie informácie a potrebné tlačivá...

Otvoriť príspevok

Kandidáti na poradný výbor pre voľby - sociálny podnik

Otvoriť príspevok

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 30.06.2021

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny V termíne od: 30.06.2021 07:30:00 do: 30.06.2021 17:30:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu...

Otvoriť príspevok

Priamy predaj - odpredaj pozemku

V zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení obec Liptovský Ondrej zverejňuje zámer odpredať priamym predajom

Otvoriť príspevok

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Liptovský Ondrej

Voľba hlavného kontrolóra obce dňa 25.06.2021. Bližšie informácie v prílohe.

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš