Aktuálne dianie v našej obci

Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania "Prístupová komunikácia k obytnej zóne Okružlina Liptovský Ondrej."

Otvoriť príspevok

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ konaného dňa 26.07.2019 o 19:00 hod. v kancelárii starostu obce. Program jednania je v prílohe.

Otvoriť príspevok

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Riadne zasadnutie OZ konané dňa 28.06.2019 o 19:00. Program zasadnutia v prílohe.

Otvoriť príspevok

MOR OŠÍPANÝCH - bezpečnostné opatrenia

Otvoriť príspevok

Ambulantný predaj - usmernenie pre obecné úrady

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš