Aktuálne dianie v našej obci

Výzva Žilinského samosprávneho kraja č04/2019

Zaujímaš sa o prostredie v ktorom žiješ? Máš nápad ako pomôcť prírode, opraviť zabudnutú kaplnku, lavičku, obnoviť studničku, či zlepšiť povedomie o krajine a jej...

Otvoriť príspevok

Zasadnutie OZ

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie OZ dňa 29.3.2019. Program zasadnutia v prílohe.

Otvoriť príspevok

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia odpadu za rok 2018

Otvoriť príspevok

VZN o čistote a ochrane verejnej zelene

Otvoriť príspevok

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v sobotu dňa 16.3.2019 od 7:00 do 22:00 hod. - Informácie pre voliča v prílohe.

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš