Aktuálne dianie v našej obci

Zámer odpredať z dôvodu osobitného zreteľa KN-C58/11, KN-C 58/12

Zámer odpredať z dôvodu osobitného zreteľa KN-C58/11, KN-C 58/12, bližšie v prílohe.

Otvoriť príspevok

TESTOVANIE NA COVID-19 dňa 01.05.2021 v Liptovskom Ondreji

TESTOVANIE NA COVID-19 dňa 01.05.2021 v Liptovskom Ondreji v kultúrnom dome - časový harmonogram v prílohe

Otvoriť príspevok

Záverečný účet obce Liptovský Ondrej za rok 2020

Otvoriť príspevok

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 30.04.2021

Zasadnutie OZ dňa 30.04.2021 o 19:00 hod. v kancelárii starostu obce. Program OZ v prílohe

Otvoriť príspevok

Asistované sčítanie obyvateľov 2021 - ako sa chrániť pred podvodníkmi

V súvislosti s prebiehajúcim asistovaným sčítaním obyvateľov 2021 a možnou protiprávnou činnosťou (podvodnými konaniami), ktorá, v tejto súvislosti, môže byť páchaná...

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš