Aktuálne dianie v našej obci

Plánovaná odstávky el.energie 24.5.2019

Oznam o prerušení dodávok elektriny:               24.5.2019 od 7:30 do 13:30 hod.           ...

Otvoriť príspevok

Plán kontrolnej činnosti hlav. kontrolóra obce

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Liptovský Ondrej na II. polrok 2019

Otvoriť príspevok

Certifikát ENVI-PAK 2018

Otvoriť príspevok

Správa audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018

Otvoriť príspevok

Pozvánka na OZ - apríl 2019

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš