Aktuálne dianie v našej obci

Stavebné povolenie - Splašková kanalizácia obec Konská

Stavebné povolenie na výstavbu splaškovej kanalizácie obce Konská - Verejná vyhláška

Otvoriť príspevok

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo konaného dňa 25.10.2019

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 25.10.2019 o 19:00 hod. v kancelárii starostu obce. Program zasadnutia je v prílohe.

Otvoriť príspevok

Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Orálna vakcinácia líšok proti besnote bude vykonaná letecky v dňoch od 7.10.20419 do 20.10.2019. Bližšie informácie v prílohe.

Otvoriť príspevok

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Pozvánka na riadne zasadanie OZ dňa 27.09.2019 o 19:00 hod. Program je v prílohe.

Otvoriť príspevok

Verejná vyhláška - cesta k domom v časti obce Okružlina

Verejná vyhláška - rozhodnutie Stavba: prístupová cesta k obytnej zóne Okružlina Liptovský Ondrej.

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš