Aktuálne dianie v našej obci

VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE LIPTOVSKÝ ONDREJ za rok 2019

VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE LIPTOVSKÝ ONDREJ za rok 2019

Otvoriť príspevok

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 1. júla 2020,

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 1. júla 2020, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení...

Otvoriť príspevok

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 26.6.2020

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 26.6.2020 o 19:00 hod. Program zasadnutia v prílohe.

Otvoriť príspevok

Zverejnenie osobitného zreteľu

Obec Liptovský Ondrej zverejňuje zámer prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa - ostatné údaje v prílohe.

Otvoriť príspevok

Plán výstavby ďalších bytoviek

Plán výstavby ďalších bytoviek - obytný okrsok v časti obce "Kruh". V prílohe ja situačný plán umiestnenia bytoviek.

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš