Aktuálne dianie v našej obci

Usmernenie hlavného hygienika SR- karanténa

Usmernenie hlavného hygienika SR- karanténa

Otvoriť príspevok

Preventívne opatrenia - návštevy obecného úradu

Preventívne opatrenia -nenavštevujte obecný úrad osobne, uprednostnite telefonickú, alebo elektronickú komunikáciu.

Otvoriť príspevok

Charakteristika ochorenia - Usmernenie hlavného hygienika

Charakteristika ochorenia - Usmernenie hlavného hygienika

Otvoriť príspevok

Verejná vyhláška - rozhodnutie-izolácia v domácom prostredí

Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, Žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dni alebo zamestnaním na území Slovenskej republiky...

Otvoriť príspevok

Verejná vyhláška - rozhodnutie-zákaz hromadných podujatí

podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č.355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať' a usporadúvať...

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš