Aktuálne dianie v našej obci

Fašiangový deň obce Liptovský Ondrej

Dňa 22.02.2020 všetkých pozývame na: Ondrejský Fašiangový deň. Program je v prílohe. Srdečne sa na Vašu účasť tešíme.

Otvoriť príspevok

Vyhodnotenie dotazníkov

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Liptovský Ondrej na roky 2019 - 2023

Otvoriť príspevok

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na webových stránkach

Otvoriť príspevok

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov - výpočet

Otvoriť príspevok

VZN č.2/2020 o poplatku za rozvoj na území obce

Miestny poplatok za rozvoj na území obce Liptovský Ondrej

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš