Aktuálne dianie v našej obci

LVS - cenník vodné - stočné

Cenník LVS Cena za výrobu levitra 10mg online a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou od 1.1.2017 do...

Otvoriť príspevok

Protipovodňová ochrana na vodnom toku v k.ú. obce Liptovský Ondrej

Protipovodňová ochrana na vodnom toku v k.ú. obce Liptovský Ondrej Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť ElA Činnost': 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany...

Otvoriť príspevok

Pozvánka na riadne zasadanie obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA na plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovský Ondrej dňa 31.3.2017 o 19:00 hod.

Otvoriť príspevok

Dohoda o domácom kompostovaní

Dohoda https://www.viagrapascherfr.com/viagra-feminin-forum-uso/ o domácom kompostovaní

Otvoriť príspevok

Dohoda o domácom kompostovaní - predslov

Dohoda o domácom acheterdufrance.com kompostovaní

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš