Aktuálne dianie v našej obci

Pozvánka na riadne zasadnutie OZ

Pozvánka na riadne zasadanie OZ dňa 22.02.2019 o 18:00 hod. v budove obecného úradu Liptovský Ondrej. Program rokovania v prílohe.

Otvoriť príspevok

Povolenie na výrub drevín

Súhlas na výrub drevín podľa priloženého súpisu, ktoré rastú na pozemku C-KN 1122, 1123, 1124, 1126, vedené ako trvalý trávny porast a 719 ostatná plocha, 720 - trvalý...

Otvoriť príspevok

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Prerušenie dodávky elektriny dňa 8.2.2019 od 7:30 do 15:30 hod. Obmedzenie distribúcie elektriny pre odberné miesta v obci Liptovský Ondrej sú uvedené v prílohe.

Otvoriť príspevok

Oznam o zverejnení vyhlášky - Programu odpadového hospodárstva

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 24....

Otvoriť príspevok

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo konaného dňa 25.1.2019

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo konaného dňa 25.1.2019 o 18:00 hod. Program rokovania je v prílohe.

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš