Aktuálne dianie v našej obci

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 hlavnej kontrolórky obce

Otvoriť príspevok

Odvolanie mimoriadnej situácie

Odvolanie mimoriadnej situácie súvisiacej so snehovou kalamitou. Mimoriadna situácia bola odvolaná dňa 22.01.2019 o 8:00 hod.

Otvoriť príspevok

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

V súvislosti so snehovou kalamitou na území obce Liptovský Ondrej je vyhlásená mimoriadna situácia. Ďalšie pokyny a usmernenia v prílohe.

Otvoriť príspevok

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

Otvoriť príspevok

2018 Strašidlo - diovadelná hra

Divadelní Ochotníci z Liptovského Ondreja odohrali divadelnú hru: STRAŠIDLO od Ferka Urbánka. Je to veselohra z dedinského prostredia. Hra bola odohraná v dňoch:...

Otvoriť príspevok

Stránky

Poloha obce

Slovenská republika, okres Liptovský Mikuláš