v prílohe - oznámenie o vyhlásení Času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 19.06.2021 od 07:00 hod. do odvolania.