Starosta obce Liptovský Ondrej

na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 10/2017 zo dňa 27.01.2017

zvoláva na deň 18.03.2017 o 18.00hod celoobecnú schôdzu, ktorá sa uskutoční v kultúrnom dome v Liptovskom Ondreji.

Program:

  1. Otvorenie,
  2. podanie informácie o finančnom stave obce,
  3. informácia o komunálnom odpade podľa nového zákona/zelený odpad kompostovať, alebo vyvážať.
  4. Diskusia
  5. Záver

Tešíme sa na hojnú  účasť.

Žubor Ľuboš, starosta obce