Michal Chlebo
Predseda
0904 985 853
Michal Chlebo
Veliteľ
0904 985 853

Členovia výboru:

Boris Ješka

Martina Rádiová

Pavol Huba