Dodatok č. 1, VZN o komunálnych odpadoch
Príloha dokumenty: