Vážení spoluobčania,

obec Liptovský Ondrej pripravuje na roky 2019 - 2023 dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v obci a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám.

Dotazník je anonymný a Vaše odpovede výrazne pomôžu k stanoveniu ďalšieho rozvoja v sociálnej oblasti obce Liptovský Ondrej.

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Online verzia dotazníka pre obec je dostupná na stránke (na každú otázku je respondent povinný odpovedať):

Kliknite na nižšie uvedený link alebo si ho skopírujte do internetového prehliadača!

https://bit.ly/34vd5Hb