Služby Božie počas korona krízy môžete sledovať na www.youtube.com - ECAV Liptovský Ondrej