Elektronická adresa na doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 - obeclondrej@imafex.sk
Príloha dokumenty: