Tradičný fašiangový pochod masiek, ochutnávka zabíjačkových špecialít, detský ples, pochovávanie basy a fašiangová zábava,

dňa 10.2.2018 v Liptovskom Ondreji.

Bližšie informácie na priloženom plagáte.

Príloha dokumenty: