Informácie pre voliča Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29.2.2019 od 7:00hod. do 22:00 hod.
Príloha dokumenty: