Nábor nových členov KARATE. Bližšie informácie v prílohe.
Príloha dokumenty: