Mikuláš, čo nám dáš ?

Dňa 2.12.2017 o 17:00 hod. bude Mikuláš rozdávať balíčky.

Preto pozývamre všetky deti do kultúrneho domu v Liptovskom Ondreji na stretnutie s Mikulášom.

OZNAM PRE RODIČOV:

Prihlásiť svoje deti môžete na Obecnom úrade (044/5595 221), alebo pri p. Gejdošovej

do 29.11.2017.

Cena balíčka je 2 EUR.