Obec s predpokladom stabilného rozvoja za rok 2016

2926 slovenských obcí prešlo hodnotením zameraným na finannú a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli porovnávané s výsledkami okresu a kraja.  

Poradie v okrese: rok 2015    2 z 56 obcí

Poradie v kraji:    rok 2015    2 z 314 obcí

Obec s predpokladom stabilného rozvoja
Obec s predpokladom stabilného rozvoja