Odvolanie mimoriadnej situácie súvisiacej so snehovou kalamitou. Mimoriadna situácia bola odvolaná dňa 22.01.2019 o 8:00 hod.
Príloha dokumenty: