Orálna vakcinácia líšok proti besnote bude vykonaná letecky v dňoch od 7.10.20419 do 20.10.2019. Bližšie informácie v prílohe.
Príloha dokumenty: