Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Liptovský Ondrej Vás pozýva na 

oslavy 73. výročia SNP,

ktoré sa budú konať dňa 29.8.2017 o 16:00 hod. pri miestnom kultúrnom dome.

PROGRAM: 

16:00 hod.    podávanie partizánskeho gulášu,

18:00 hod.    kultúrny porgram venovaný výročiu SNP,

19:00 hod.    pálenie vatry.

 

Čo najsrdečnejšie Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť!