Dňa 29.08.2020 t.j. v sobotu Vás pozývajú Klub žien, športovci, požiarnici, MOS na spoločné pripomenutie si SNP s týmto programom: Od 15.00hod do 18.00 hod. podávanie partizánskeho gulášu 18.00 hod. slávnostná časť - pripomenutie si 76.výročie SNP. 19.00 hod. pálenie vatry.