Oznámenie o prerušení distribúcie elektriky dňa 11.05.2021. Podrobnosti v prílohe.
Príloha dokumenty: