Podrobnosti o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny sú uvedené v prílohe.. s pozdravom Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s. V prípade ďaľších dotazov kontaktujte: prevadzkovatel@ssd.sk
Príloha dokumenty: