Protokol o získaní hodnotenia pečať rozvoja obcí a miest 2018 a taktiež grafické označenie hodnotenia na marketingové účely je pripojené v prílohe.
Príloha dokumenty: