Plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovský Ondrej dňa 28.4.2017 o 19:00 hod.
Príloha dokumenty: