Obec Liptovský Ondrej má zámer prenajať pozemok p.č. 911 o výmere 15 974m2. Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 01.08.2017 o 12:00 hod. Ďalšie informácie o prenájme sú v prílohe.
Príloha dokumenty: