Rozhodnutie na výrub stromov v počte 1ks na pobrežnom pozemku Konský potok
Príloha dokumenty: