Pozvánka na riadne zasadnutie OZ v kancelárii starostu obce dňa 31.05.2019 o 19"00 hod. Program zasadnutia v prílohe.
Príloha dokumenty: