Pozvánka na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční dňa 27.4.2018 o 19:00 hod. Program zasadnutia je v prílohe.
Príloha dokumenty: