Pozvánka na obecné zastupiteľstvo konaného dňa 23.2.2018 o 18:00 hod. Program v prílohe.
Príloha dokumenty: