Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 25.10.2019 o 19:00 hod. v kancelárii starostu obce. Program zasadnutia je v prílohe.
Príloha dokumenty: