Pozvánka na obecné zastupiteľstvo konaného dňa 25.1.2019 o 18:00 hod. Program rokovania je v prílohe.
Príloha dokumenty: