Pozvánka na OZ konaného dňa 31.8.2018 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program zasadania je v prílohe.
Príloha dokumenty: