POZVÁNKA na plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovský Ondrej dňa 31.3.2017 o 19:00 hod.
Príloha dokumenty: