Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 26.10.2018 o 19:00 hod. v kancelárii starostu obce.
Príloha dokumenty: