Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 31.1.2020 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce.
Príloha dokumenty: