Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 31.7.2020 o 19:00 hod. Program zasadnutia v prílohe
Príloha dokumenty: