Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 28.05.2021 o 19:00 hod. v kancelárii starostu obce. Program OZ v prílohe. V prílohe aj vyjadrenie audítora k ročne účtovnej závierke.
Príloha dokumenty: