Pozvánka na riadne zasadnutie OZ dňa 30.11.2018 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce. Program zasadania OZ je v prílohe.
Príloha dokumenty: