Pozvánka na riadne zasadanie OZ dňa 22.02.2019 o 18:00 hod. v budove obecného úradu Liptovský Ondrej. Program rokovania v prílohe.
Príloha dokumenty: