Riadne zasadnutie OZ konané dňa 28.06.2019 o 19:00. Program zasadnutia v prílohe.
Príloha dokumenty: