Pozvánka na riadne zasadnutie OZ konaného dňa 26.07.2019 o 19:00 hod. v kancelárii starostu obce. Program jednania je v prílohe.
Príloha dokumenty: