Pozvánka na riadne zasadanie OZ dňa 27.09.2019 o 19:00 hod. Program je v prílohe.
Príloha dokumenty: